top of page

Acknowledgement

DSC01126.jpg

This journey is made possible thanks to your love and support.

You give me the motivation and confidence to do what needs to be done.  I will always be grateful and remember you.

 

From the heart,

Lê Trung Lâm, Phan Thị Xuân Hà, Lê Thanh Mi, Hoàng Hồng Ngọc, Nguyễn Phan Linh Dan, Bùi Minh Tiến, Tô Hữu Bách, François Nam Corlou, Benelli Linh San, Lê Hoàng Anh, Nguyễn Nhật Minh, Phan Anh Trung, Trần Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hà Khôi, Phạm Thu Trang, Nguyễn Quốc Klaudia Hải Đường, Nguyễn Hoàng Mai Phương, Đậu Thị Hà Phương, Thân Hà Khánh Linh

Tom Matano, Michael Hill, Joseph Martinez, Monet Ngo, Gianmarco Haro, Ivana Trajanovska, Derrick Pham, Sonya Topkaeva, Romain Drapier, Stephanie Pereira, Göksu Ilgaz Koçakcigil, Fido Wu, Hunter Temple, Shantiel Barcenas, Kerry Keighran, Bryan Triana, Laura Beljanski, Jillian Nicole Mccann

...

bottom of page